Voor ons zijn een aantal principes leidend bij het opbouwen van een nieuwe relatie:

1. Vertrouwen. Wanneer u besluit een investeringsaanvraag in te dienen, hebben wij informatie nodig. Vanzelfsprekend behandelen wij alle beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk en zijn wij bereid hiervoor een tweezijdige geheimhoudingsverklaring te tekenen. 

2. Samenwerken. “Alles wat aandacht krijgt, groeit”. Gezamenlijk het idee verder vormgeven staat centraal.  Een belangrijk element dat we – naast kapitaal natuurlijk- aan uw plannen kunnen bijdragen is kennis en kunde rondom het ondernemen in de agro-foodbranche.  Onze zusterbedrijven hebben expertise in business development, sales leads, strategische partnerships, organisatieadvies, werving en selectie, en internationale expansie. Elementen die wij en onze partners kunnen toevoegen aan uw onderneming.

3. Duur van samenwerking. Onze bijdrage is altijd tijdelijk. Nadat we samen de afgesproken groei hebben gerealiseerd is het tijd om weer afscheid van elkaar te nemen. Voor u, omdat uw onderneming nieuwe partnerships aangaat om vervolggroei te realiseren. Voor ons, omdat wij het kapitaal weer ter beschikking willen stellen aan andere nieuwe duurzame innovaties.