Bert Tournois (rechts), algemeen directeur en René Koster (links), manager business development. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Holland Food Ventures BV.

Bert Tournois (1957),
is na een studie biologie en chemie gepromoveerd in Utrecht in de chemie. Na een aantal jaren voor de RUU te hebben gewerkt is hij voor Wageningen UR gaan werken, laatstelijk als commercieel directeur van het toenmalige ATO-DLO. Na zijn vertrek bij de WUR heeft hij TDI opgericht en was betrokken bij het opzetten van tal van nieuwe ondernemingen. Daarnaast is hij voorzitter van de stichting Foodlog.

René Koster (1960),
heeft ruim tweeëntwintig jaar voor Wageningen UR gewerkt, zowel in de hoedanigheid van research manager als van initiator van een groot innovatief project (het zgn. “Restaurant van de Toekomst”). Met die laatste activiteit  heeft hij veel ervaring kunnen opdoen met  het opzetten van een nieuwe organisatievorm, inclusief het bijbehorende verdienmodel. René is econoom van origine.